Vogelvoer voor tuinvogels

Het advies van de vogel bescherming is om in de winter en vroege voorjaar de tuin vogels bij te voeren. Gebruik hiervoor niet de goedkopere zaden mengsels en vetbollen vanwege ongewenste onkruiden zoals de ambrosia.